CW-KEURLABEL
Wat betekend het  CW- LABEL :
dat vermeld  staat, achter het  type van
een cv.ketel met warmwatervoorziening.
    

 Dat geeft aan de hoeveelheid warmwater de combi-ketel kan leveren.

Een  CW3 aanduiding betekent, dat de  ketel  een warmwater hoeveelheid
kan leveren, voor  het   gelijktijdig   gebruik, van een openstaande kraan,

dit kan  een  keukenkraan een douchekraan. of een  badkraan zijn.

Er  zijn dus  diverse soorten warmwater-klasse labels. 

   

Een CW4  aanduiding betekent ,dat de ketel  wat meer warmwater levert

Een CW5 aanduiding betekent, dat de ketel geschikt is voor het gelijktijdig gebruik,van twee kranen,dat kan zijn  badkraan met de  keukenkraan,

Een CW6 aanduiding  is de meest comfortable  warmwatervoorziening. 
met even veel druk op de warmwaterleiding,als op de koudwaterleiding. 
meestal uitgevoerd met CV-ketel  met tapboiler van 120 of 160 liter.

Hoe meer warmwater dat het toestel per tijdseenheid, kan leveren
des te groter zal het vermogen van het toestel moeten zijn.

Maar des  te duurder ook de aanschafprijs van de ketel zijn