Rendament
.

Wat is nu de betekenis van het woord  rendament bij

cv.ketels  


 

Dat  betekent werkelijk>  hoeveel van de gebruikte energie wordt
nu  ook  werkelijk  als  nuttige-energie  (dus  warmte) aan  het ketelwater afgestaan
 

het  verschil  tussen  de  gebruikte energie, en de  afgegeven 
energie, wordt het warmte-verlies genoemd. 
(men drukt dit uit  in procenten )  
    
is het rendament 78%  dan zijn de warmteverliezen  in de ketel  22%.  

In geld uitgedrukt betekent dat, dat er van elke euro die aan gas wordt        
verstookt ,er 22 eurocent aan verliezen door de schoorsteen verdwijnt.

 

!